Prožívej  moudrost  v  těle

Rituálně vedený celodenní seminář, kde skrze hravost poznáme své kvality a slabiny v aspektech vnitřní ženy, vnitřního muže a vnitřního dítěte.  

....Každá žena potřebuje být propojena se svým tělem a tančit... 

PŘIHLAS SE NA SEMINÁŘ V RÁMCI SEBEPOZNÁNÍ SKRZE PROŽITEK V TĚLE

Dozvíš se přínosné informace o tom, jak se projevuje nezralé mužství i ženství, jaké jsou možné příčiny a jak můžeš prakticky do svého života vnést vyspělost a moudrost těchto vnitřních esencí. V průběhu dne se také v kontalační hře propojíme i s vnitřním dítětem, jeho zranitelností a křehkostí. 

 

Celý den bude probíhat v lehkosti a radosti z toho kým skutečně jsme, s přijetím a uvědoměním si, co můžeme v běžném životě udělat jinak, tak abychom byly spokojenější a svůj život skutečně spolutvořily. 

 

Záměrem tohoto dne je poznat své zdravé i nezdravé projevy jednotlivých aspektů (vnitřní žena, vnitřní muž a vnitřní dítě) a propojit je v harmonický celek.

 

Nástrojem nám budou přirozeně naše tělo, dech a hlas. V závěru alchymisticky propojíme své tři záladní aspekty v tanci. 

Ponoř  se  do  svého  těla,  kde  odjevíš  svou  sílu

 neděle 22. 6. 2024 od 9:30 do 16:30

 setkání bude probíhat v Dračím chrámu - Jánská 316/8 Praha 1 - Malá Srana  

Pro koho je seminář ? 

 • pro ženy, které si přejí žít vědoměji svou sílu a přirozenost
 • toho kdo má odvahu poznat své nezralé části, které mu mohou bránit prožívat svou sílu
 • pro toho kdo věří, že sebepoznání je cestou ke spokojenějšímu životu v přirozeném proudu
 • pro ženy, které chtějí integrovat své kvality i slabiny v jednotu
 • kdo si přeje se spojit se svým tělem a naslouchat mu
 • kdo ví, že sebepoznání vede k přijetí a spokojenějšímu životu

Co od semináře můžeš čekat ?  

 • společné otevření, stanovení záměru a uzavření dne v kruhu
 • konstalační hrou prozkoumáme jak se projevuje Tvůj vnitřní muž, Tvá vnitřní žena a jak je v běžném životě používáš
 • nebude chybět ani práce s vnitřním dítětem, jehož vnímání je základem k radostnému prožívání života
 • vedená meditace na spojení s kořeny, Lůnem a universem, tak abychom byly schopny vnímat svůj vnitřní svět
 • práci s dechem a vokalizací pro hlubší propojení s tělem
 • jednoduchá cvičení s tělem a integrující tanec

 

HARMONOGRAM SEMINÁŘE

9:15 - 9:30   příchod do prostoru a přivítání

9:30 - 10:30   společný kruh a osobní záměr  

10:40 - 12:30   Informace, protažení těla a meditace  

12:30-13:30 pauza na oběd - veg. polévka na místě 

13:30-14:15 konstalační hra, prožití si vnitřních kvalit v aspektech

14:20-16:30 Integrační tanec a závěrečné sdílení

  

 

Seminář proběhne 22. 6. 2024

od 9:30 do 16:30

ve Dračím Chrámu v Praze 1 - Ulice Jánská 316/8 na Malé Straně

Dominika Kůželová
 
Zakladatelka AKADEMIE přirozeného mateřství, umělkyně, žena pečující o zdravé porody a dula, maminka, průvodkyně do vědomí těla, pečující podporovatelka žen na jejich cestě k uvědomění si své síly a přirozené moci tvořit na tomto světě

Theta Healing® 

Womb Blessing®️

Pranic Healing®️